Αποθήκευση DNA

.

Διαφυλάξτε τη Γενετική κληρονομιά των αγαπημένων σας.Κρατήστε ένα κομμάτι Αθανασίας,αυτό που τους κάνει μοναδικούς με έναν τρόπο γρήγορο,σίγουρο και με ευκολία στη λήψη χάρη του σιελογόνου δειγματοληψίας DNAlogy Storage Kit®.

Το DNA κάθε ατόμου φέρει αποθηκευμένες πληροφορίες οι οποίες μπορούν να φανούν εξαιρετικά πολύτιμες σε πολλές περιπτώσεις:

  1. Προληπτική Ιατρική: Το DNA επιτρέπει τον έλεγχο ύπαρξης προδιάθεσης γενετικών κληρονομικών ασθενειών.
  2. Γενεαλογία: Το DNA είναι ο καλύτερος τρόπος για να χαραχθεί το γενεαλογικό μας δέντρο μιας  οικογένειας και να αντληθούν σημαντικές πληροφορίες για την καταγωγή.
  3. Εξακρίβωση βιολογικών δεσμών: Η αποθήκευση του DNA ενός ατόμου δίνει την δυνατότητα της εξακρίβωσης της βιολογικής του συγγένιας με άλλα άτομα ακόμα και μετά το θανατό του.

Εξαφανίσεις/Απαγωγές: Ευρήματα από έρευνες για αγνοούμενα άτομα μπορούν να συγκριθούν με το αποθηκευμένο DNA και να εξακριβωθεί η ταυτότητα τους.

 

Τρόπος αποθήκευσης DNA

Σιελογόνος δειγματοληψία σε ειδική κάρτα-στυπόχαρτο.

Χρόνος συντήρησης DNA

Οι ειδικές κάρτες στυπόχαρτα χάρη στα ενσωματωμένα χημικά συστατικά εξασφαλίζουν την συντήρηση του DNA για πάνω απο 25 χρόνια σε θερμοκρασία δωματίου.

Κάθε ανάλυση που πραγματοποιείται στα εργαστήρια της DNAlogy συνοδεύεται από:

  1. Γενετική ταυτότητα σε μορφή κάρτας η οποία φέρει το γενετικό προφίλ του ατόμου,το όνομα,την ημερομηνία γέννησης και μια φωτογραφία.
  2. Πιστοποιητικό  Γενετικής Ταυτότητας,όπου αναγράφεται το γενετικό προφίλ του ατόμου με τα στοιχεία του και φέρει τη σφραγίδα της DNAlogy.
  3. Κάρτα Αποθήκευσης,στην οποία  αποθηκεύεται το DNA για πάνω από 25 χρόνια.