Στην περίπτωση που θέλετε να γίνει εκταφή θα πρέπει συγγενής Α΄ βαθμού ή εξουσιοδοτημένος με την ταυτότητα του να προσέλθει στο Δημοτικό Κοιμητήριο ή να ενημερώσει το γραφείο μας τουλάχιστον 15 ημέρες πριν τη λήξη της τριετίας για να δηλώσει εκταφή.

Στήν περίπτωση που θέλετε παράταση ταφής οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να επικοινωνήσει μαζί μας ή να προσέλθει στο Δημοτικό Κοιμητήριο τουλάχιστον 15 ημέρες πριν τη λήξη της τριετίας και να ενημερώσει σχετικά με το αίτημα.

Στην περίπτωση που δεν εμφανιστεί κανείς για να δηλώσει εκταφή ή παράταση ή ανανέωση παράτασης (οι παρατάσεις είναι τρίμηνες και ανανεώνονται πριν τη λήξη τους κάθε φορά) τότε η δημοτική υπηρεσία θα βρεθεί στη δυσάρεστη θέση να προβεί σε αναγκαστική εκταφή.

Οι δηλώσεις για εκταφές, παρατάσεις, ανανεώσεις παρατάσεων, μεταφορές οστών κλπ γίνονται Δευτ-Παρασκ 8.00πμ – 12.00 στα γραφεία του Κοιμητηρίου.