Το γραφείο μας αναλαμβάνει να διεκπερεώσει όλες τις διαδικασίες που χρειάζονται για την έκδοση των απαραίτητων πιστοποιητικών και δικαιολογητικών από Δήμους-Nοσοκομεία και από τις τοπικές  Eκκλησίες.

Μερικά από τα έντυπα που χρειάζονται ώστε να ενεργοποιηθούν οι διαδικασίες για τον ενταφιασμό της σορού :

  • Ληξιαρχικές πράξης θανάτου
  • Ιατρικές γνωματεύσεις
  • Άδειες ενταφιασμού
  • Άδειες εκταφιασμού κ.α

΄Ολα τα δικαιολογητικά,καθώς επίσης πιστοποιητικά και άλλα έγγραφα που εκδίδονται τα παραδίδουμε στις οικογένειες του αποβιωσάντων.